Integritetspolicy

Denna integritetspolicy bör läsas noggrant för att förstå hur Sanktromfar.se samlar in, använder och lagrar personuppgifter (vilket betyder all information som rör en identifierbar person som kan identifieras direkt eller indirekt särskilt med hänvisning till en identifierare).

Sanktromfar.se har åtagit sig att skydda integriteten för sina medlemmar, gäster, supportrar och alla andra parter vars uppgifter de behandlar. Det handlar om interagerande med Sanktromfar.se per telefon, e-post, personligen eller online, då Sanktromfar.se mottager personlig information.

Denna integritetsförklaring beskriver hur Sanktromfar.se samlar in, använder och lagrar personlig information.

Sanktromfar.se kan samla in och lagra information när det sker en interaktion i syfte att utföra en eller flera saker, som att

• donera till Sankt Romfars förening

• blir volontär

• köpa varor

• registrering för information från Sankt Romfars Förening

• när Sanktromfar.se tar emot personlig information på annat sätt.

Vilken information Sanktromfar.se kan samla in?

När det sker en interaktion med Sanktromfar.se kan användaren ombedjas att ange sina namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer och annan personlig information. Sanktromfar.se kan också be om information som rör donationer och betalningar där dessa uppgifter är nödvändiga.

Hur Romfar.se använder informationen

Sanktromfar.se samlar in data för att kunna hantera följande:

  • Administration av medlemskap & prenumerationer.
  • Beställningar av varor och tjänster.
  • Administration av donationer och arv.
  • Statistisk och analys av användande av sajten i syfte att förbättra upplevelsen.
  • Kommunikation om medlemskap, evenemang, insamling och andra aktiviteter som Romfar.se tror kan vara av intresse för partners.
  • För administrativa uppgifter, samt att ekonomiska regler och lagar efterföljs.

Personliga uppgifter som samlas in på detta sätt kommer endast att användas för att förse Sanktromfar.se med information som man rimligen skulle förvänta sig, eller till de myndigheter och samarbetspartners vi har ingått avtal med, i enlighet med denna integritetsförklaring.

Sanktromfar.se lovar att uppfylla sina skyldigheter enligt lagstiftningen. Sanktromfar.se kommer bara att dela dem med leverantörer eller professionella agenter som arbetar för dess räkning, som i sin tur följer GDPR.

När Sanktromfar.se tar emot data lagras den i säkra databaser. De här databaserna kan endast nås av vissa anställda och alltid via ett säkert lösenord. Anställda kan ges tillgång till uppgifter i databasen, om det behövs, för att möjliggöra bruk och deltagande i aktiviteter från Romfar.se .

För att få ta del av sin personliga data, eller be om att få uppgifter (sina postadresser, e-postadresser eller telefonnummer och så vidare) raderade ur den databas Sanktromfar.se handhar, kan man kontakta info@sanktromfar.se, alternativt skriva till EWTN Nordic, Box 4337, 102 63 Stockholm.

Samarbetspartners samtycke

Den rättsliga grunden som Sanktromfar.se förlitar sig på för att behandla användarens uppgifter kommer att vara minst ett av följande:

  1. Användaren har gett sitt samtycke till att Romfar.se ska använda sina uppgifter på ett visst sätt.
  2. Det är nödvändigt för Sanktromfar.se att lagra och behandla anknutna uppgifter för att uppfylla en juridisk skyldighet som Romfar.se är föremål för.

Det är i det legitima intresset för Sanktromfar.se att bearbeta data, t.ex. för att administrera medlemsförbunden, behandla donationer och administrera välgörenhet, förutsatt att detta inte är motiverat på grund av att det påverkar densamma. (Sanktromfars berättigade intresse i sådana fall är att samla in pengar i enlighet med dess välgörenhetsändamål. När Sanktromfar bearbetar personlig information för sina berättigade intressen, ser Sanktromfar till att de överväger och balanserar eventuella effekter på andra intressenter, båda positiva och negativa, och deras rättigheter enligt lagar om dataskydd. Sanktromfar kommer inte att använda personuppgifter för aktiviteter där dess intressen åsidosätts av påverkan på dem, såvida inte Sanktromfar har sitt samtycke eller på annat sätt krävs eller tillåts enligt lag).

Marknadsföring

Sanktromfar.se skickar endast adresserad marknadsföringsinformation via e-post, SMS/text, post eller telefon om de har gett det specifikt samtycke.

Sanktromfar.se kan kontakta användare för att ge dem information om produkter, evenemang och aktiviteter eller för att stödja arbetet med Sanktromfar.se. Om användare drar tillbaka sitt samtycke och därefter väljer att anmäla sig, kan deras senaste preferenser ersätta ett sådant tillbakadragande.

Man kan när som helst kontakta Sanktromfar.se och få sina personliga uppgifter skyddade för marknadsföring genom att maila info@Romfar.se eller skriva till EWTN Nordic, Box 4337, 102 63 Stockholm.

Hur Romfar.se skyddar personlig information

Sanktromfar.se strävar efter att vidta lämpliga fysiska, elektroniska och proaktiva åtgärder för att säkerställa att den håller all känslig information säker, korrekt och aktuell och att Sanktromfar.se endast håller den så länge som är rimligt och nödvändigt.

Trots att Sanktromfar.se använder lämpliga säkerhetsåtgärder är överföringen av information över Internet aldrig helt säker. Sanktromfar.se gör sitt bästa för att skydda personlig information. Sanktromfar.se kan dock inte garantera säkerheten för information som överförs från webbplatsen. Därför sker all överföring på användarens egen risk.

Hur länge Sanktromfar.se behåller data

Sanktromfar.se kommer inte att hålla personuppgifter längre än nödvändigt för de syften för vilka de behandlas. Om någon ber Sanktromfar.se att inte kontakta dem längre kommer Sanktromfar.se att behöva behålla en del grundläggande information om dem på sin uteslutningslista för att undvika att skicka dem oönskade material i framtiden.

Kreditkortsinformation

Om någon använder sina kreditkort för att donera till, eller köpa något från Sanktromfar eller göra en bokning via webbplatsen, kan Sanktromfar eventuellt behöva hantera och sända kreditkortsinformation till sin betalningspartner som en del av betalningsprocessen. Sanktromfar gör detta i enlighet med betalningskortsindustrins säkerhetsstandarder. Sanktromfar.se lagrar inga kreditkortsuppgifter själv.

Medlemskap

Sanktromfar kommer att fortsätta att innehålla, i förekommande fall, personlig information under varaktigheten av medlemskap i och efter deras död, avgång eller utvisning kommer sådan information att arkiveras säkert. Med medlemskap menas att man aktivt skickat in personliga uppgifter (minst en e-postadress) i syfte att få ta del av Sanktromfars informationsutskick och övrigt.

Hur tar jag reda på vilken personlig information Sanktromfar.se innehar om mig?

Vem som helst kan begära information om sin personliga information som Sanktromfar.se innehar om dem under GDPR. Om någon önskar en kopia av informationen som Sanktromfar.se innehar, ska de i första hand skicka e-post till Sanktromfar.se på info@sanktromfar.se eller skriva till EWTN Nordic, Box 4337, 102 63 Stockholm.

Hur man ändrar sin personliga informationen

Om någon önskar uppdatera informationen som Sanktromfar.se innehar om dem, eller om de tycker att information som Sanktromfar.se innehar om dem är felaktig eller ofullständig, eller om de vill att Sanktromfar.se ska ta bort den information som den innehar om dem, bör de ta kontakt så snart som möjligt.

Frågor till Sanktromfar.se eller oro över hur deras data behandlas, besvaras genom att kontakta Sanktromfar.se som ovan.