En början – men ditt stöd är helt avgörande

Vi har varit på katolskt TV-seminarium i Esztergom, Ungerns första ärkebiskopssäte och kung Istvans födelseby. S. Istvans son kung Andreas I  var gift med Anastasia, ett barnbarn till kung Olof Skötkonung, hennes mor var Ingegerd, senare helgonförklarad som Anna av Novogrod. S. Istvan hade vikingar i sitt livgarde och svärdet han bar var från Roslagen.

I detta ärkebiskopssäte skapades under dessa dagar historia, vi återkommer till detta inom kort.

Vi har nu samarbete med EWTN GB som lovat hjälpa till med hemsida och serverplats. Vi söker dock ännu medel för att hyra en lokal, och vi saknar duktiga översättare från engelska, tyska, slovakiska och ukrainska.Till en början måste arbetet vara volontärt.

Behovet av katolsk TV och video på professionell nivå har aldrig varit större än idag, när så mycket skräp sänds på alla kanaler, och när felaktiga och förvridna föreställningar om vår tro sprids utan att de motsägs. Framförallt saknas rättmätiga framställningar av det sanna, rätta och sköna som vår oerhört rika tradition kan erbjuda alla som vill öppna sig lite för en annan värld än den som dagligen omger oss. Det finns också många historier att skildra som aldrig berättats.

För bidrag och anmälan att hjälpa oss i detta heliga värv, gå till Donera och stöd oss