Uppdatering: Arbete pågår!

Arbetet med att få katolsk TV med svensk profil fortsätter. Här några viktiga uppdateringar:

Vi har blivit kontaktade av EWTN:s Washingtonkontor med anledning av att biskop Anders blev kardinal. Ett par veckor innan konsistoriet gjorde vi en intervju med biskopen som sändes i News Nightly den 27 juli. Inslaget kan ses på denna länk efter 20:25 minuter. Inspelningen gjordes i biskopens salong med direktkontakt via Skype till Washington. Vi har även lyckats komma med i den världsvida rosenkransstafetten för präster, som innefattar ett sextiotal helgedomar. Den dokumenteras av EWTN.

Under själva konsistoriet besökte en styrelsemedlem EWTN:s nya kontor och studio helt nära Petersplatsen.

Hela konsistoriet och påföljande mässa sändes i SVT. Nu meddelas att även tacksägelsemässan den 15 augusti kommer direktsändas från katolska domkyrkan. Detta är ett tecken på att tiden nu är mogen för att inte vara beroende av infallen från SVT, utan göra egna produktioner; direktsändningar, intervjuer, studiosamtal, dokumentärer…Med det solida organisatoriska  stödet från EWTN kommer detta bli möjligt.

Vi kan även meddela att arbete pågår att få EWTN i Polen, Ungern och Litauen.

Vi har nu knutit några personer med kunskaper om video och foto till projektet. Vi har även expertis gällande fiber och IT. Men vi saknar ännu varje ekonomisk resurs. Hittills har allt skett genom privata utlägg; resor, arbetstid…Ett företag har gratis lånat oss utrustning. Detta går inte i längden. Vi vädjar därför om bidrag!