Moder Angelica 1923 – 2016

Mother_Angelica2

Nyheten nådde oss under natten att Moder Angelica lämnat detta jordeliv, på Påskdagen, efter en längre tids sjukdom. Hon blev redan under sin levnad en legend. Klarissnunnan som utan att veta någonting om varken media eller finanser startade en TV-station – EWTN (Eternal Word Television Network) – för att sprida Jesu Kristi Eviga Ord till resten av världen. Hennes verk har öppnat vägen för otaliga människor att öppna sig för nåden och omvändas. Vi återkommer om mera. För de som vill se hennes program där hon lugnt och skämtsamt lägger ut vår tro, se TV live eller lyssna på EWTN Radio Live. Se även: Där Gud öppnar dörrar och Katolsk TV – något för Sverige?

Om hennes liv och verk, se Mother Angelica 1923 – 2016 i The National Catholic Register
Om vaka och begravning mm, se The National Catholic Register
OM EWTN, se vår intervju med deras president Michael Warsaw (svenska)
Stodföreningen för EWTN/Skandinavien, Sankt Romfars Förening
Moder Angelicas märkliga kallelse (Nytt och Noterat)