Intervju med EWTN:s president Michael Warsaw

Tidskriften KATOLSK OBSERVATÖR fick i september en exklusiv intervju med Mr Michael Warsaw, där han berättar om vilka möjligheter denna katolska mediecentral har. Han utvecklar också vilka tankar som finns om en etablering Europa och särskilt Skandinavien. Se http://katobs.se/int_warsaw_svenska.html