Dramadokumentär om heliga Birgitta

Företaget Cristiania video har nu gjort mycket populära dokumentärer bland annat om de kristna i Ruanda. Nu senast har man en serie som skildrar olika helgons liv. Man har just avslutat en film om saliga Julian av Norwich.

Det har visat sig att dessa produktioner är mycket populära. Det handlar om 52 minuter långa s.k. dramadokumentärer, där man växlar mellan ren information och dramatiserade scener med skådespelare, detta för att göra innehållet mera lättåtkomligt för olika målgrupper.

Nu har man valt ut vårt eget skyddshelgon, heliga Birgitta. Det finns redan ett synopsis med en handling, och man har gjort förberedande intervjuer med olika specialister i Sverige, även biskop Arborelius.

Om denna film kan göras så kommer den att visas i TV 2000 (Italien) KTO (Frankrike), kanske även den nationella RAI 1 (Italien). Dessutom kommer det ingå i utbudet från den katolska TV-stationen EWTN, som sänds till 250 miljoner hushåll i 150 länder.

Eftersom dessa projekt är helt ideella så måste man dock samla ihop medel innan man kan genomföra dem. Detta görs genom olika kontakter. I Sverige kommer bland annat denna stödförening för EWTN och katolsk TV i Sverige, att hjälpa till.

För ytterligare information om projektet med en mycket väl genomarbetad budget på tre nivåer, se denna folder. Sprid den gärna!

Alla detaljer om hur man stöder detta intressanta – och angelägna – projekt finns på Sankt Romfars förening.

På Heliga Birgittas minnesdag, den 7 oktober 2015.

250px-Heliga_Birgitta_på_ett_altarskåp_i_Salems_kyrka