Vad är Sankt Romfars Förening

Nu har vi startat Sankt Romfars Förening, i syfte att få EWTN till Sverige. Förening samlar nu in och förvaltar ekonomiska medel, samt bygger ett nätverk av engagerade personer i Sverige. Målet är att kunna bygga upp en mindre studio, göra översättningar (göra undertexter) av originalprogram från USA, men också kunna bidra med lokala produktioner, samt distribuera dessa i lämpliga kanaler på Internet, och i satellit- och kabelnät.

In English:
The mission of St. Romfars Association is to help launching EWTN to a Swedish audience. The association is collecting and managing financial resources, along with building a network of committed individuals to make this possible. The goal is to build up a small studio, making translations (subtitles) of original the programming from the United States, but also to do local productions, as well as distributing through appropriate channels on the Internet, satellite and cable networks.